wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Wat is Plan A?

Plan A is een alliantie tussen Antwerpenaren en Antwerpse organisaties die willen gaan voor een betere stad. Samen bundelen we de krachten om ideeën uit te werken tot concretere plannen voor de toekomst van Antwerpen.

Plan A is geen burgerbeweging of burgerlijst, geen platform of actiegroep, geen politieke partij. Wij brengen mensen en ideeën samen op onze tweewekelijkse Plan Avonden en onze gezamenlijke symbolische acties. We ondersteunen mensen om hun stad mee in handen te nemen.

Die uitwisseling moet leiden tot een Pact van A in juni 2018. We willen de verkiezingen voeden met ideeën en eigen plannen.


Wat is Plan A

In steden als San Francisco, Kopenhagen en Barcelona zien velen het al in: deze nieuwe eeuw vraagt om een nieuwe aanpak. Ook in Antwerpen zijn we met velen die zich al engageren voor meer evenwichtige vormen van lokale economie, gezondheidszorg, armoedebestrijding, onderwijs, voedselvoorziening, ondernemerschap… Wat als we al die energie kunnen verbinden tot één wervend verhaal voor iedereen?

Plan A is ervan overtuigd dat als we met meer Antwerpenaren samenwerken we een betere toekomst voor onze stad zullen bekomen. We dromen allemaal van een moderne stad op mensenmaat en hebben goede, en vaak gelijkaardige, ideeën om daartoe te komen. Plan A wil deze constructieve ideeën voor Antwerpen verzamelen en in praktijk omzetten. Daar willen wij voor gaan. Breder dan vandaag.

Voor ons vertrekt alles van nieuwe modellen van samenwerking en co-creatie tussen burgers en beleid. Wij willen meer dan elke zes jaar gaan stemmen en dan met gekruiste armen zitten wachten op de uitkomst. We worden moe van discussies in de media over welk kopstuk tegen welk ander kopstuk uitgespeeld zal worden bij de verkiezingen. Wij willen het terug over onze stad zelf hebben. Wij hebben ook ideeën. Wij zetten ons in voor onze stad. Wij zijn de stad.

De mensen die zich engageren binnen Plan A komen vanuit verschillende hoeken van de maatschappij, maar zijn het eens over:

 1. één gezamenlijk doel: meer actieve betrokkenheid van meer mensen bij het beleid van de stad. Is dat niet de ware betekenis van democratie?
 2. twee manieren om daar te geraken:
  • DENKEN: wij bundelen ideeën en plannen voor een betere toekomst van Antwerpen en van alle Antwerpenaren.
  • DOEN: wij engageren ons zelf mee om die plannen uit te voeren en brengen ons pleidooi voor betrokkenheid in praktijk.

 3. drie basisprincipes, waar ook de ideeën aan moeten voldoen:
  • constructief denken én doen: wij willen voorstellen doen
  • verbinding: we willen mensen in contact brengen over domeinen heen
  • samenwerking: wij geloven dat je mét elkaar meer kan dan tegen elkaar
 4. vier gedeelde waarden: solidariteit, inclusiviteit, gelijkheid en duurzaamheid

Plan A werkt met de duurzame ontwikkelingsdoelen (‘sustainable development goals’ of SDG’s) van de Verenigde Naties en al zijn lidstaten, waaronder België: 17 uitdagingen die de agenda zullen bepalen tussen 2015 en 2030 voor landen én steden.

17klein.png

We gebruiken ze als raamwerk voor alle ideeën en voor het Pact van A.

Ja natuurlijk, want we denken na over het beleid van onze stad, maar we zijn volledig onafhankelijk van partijpolitiek. We zetten ons er bewust naast. Plan A heeft geen kleur. Niemand in de stuurgroep van Plan A is verbonden aan een partij, noch zijn we van plan om op een lijst te gaan staan. We hebben respect voor politici en mensen die zich politiek engageren, maar onze sterkte is net dat we geen politieke partij zijn. Politici zijn welkom op onze activiteiten als burgers.

Verder gaan we graag in op uitnodigingen van politieke partijen om te praten, en zullen we bij hen ook zelf proberen af te dwingen om in dialoog te gaan om onze meer beleidsgerichte plannen te helpen realiseren. We beschouwen de aanloop naar de verkiezingen als een goed moment om mee na te denken over de toekomst van onze stad, maar denken veel verder dan de volgende verkiezingen (en verlangen van partijen hetzelfde).

Plan A is een initiatief van een tiental Antwerpenaren, ongebonden burgers en mensen die verbonden zijn aan een organisatie. Zij vormen het A-team: een open coördinatiegroep van vrijwilligers die Plan A in goede banen proberen te leiden. (Er zijn nog lege zitjes, overigens.)

Het A-team, dat zijn Ali, Ciska, Elisabet, Jan, Joke, Karolien, Sarah, Steven, Wietse, Wouter

Wil jij persoonlijk of wil jouw organisatie Plan A ook ondersteunen? Check de pagina ‘doe je mee?’ en stuur ons een mailtje op planvoora@gmail.com. Ook ondertekenen als organisatie kan via een eenvoudig mailtje.

Partners van Plan A

600x600_HartbovenHard.jpg

600x600_CLA.jpg
600x600_IC.jpg
600x600_Femma.jpg
600x600_Al Ikram.jpg
600x600_Beweging.net.jpg
600x600_111111.jpg
600x600_Antwerpenaantwoord.jpg
600x600_antwerp for palestine.jpg
600x600_Ringland.jpg
600x600_Ademloos.jpg
600x600_StratenGeneraal.jpg
600x600_Kras.jpg
600x600_YES.jpg
600x600_Samenlevingsopbouw.jpg
600x600_AP.jpg
600x600_UA.jpg
600x600_KdG.jpg
600x600_AROSA.jpg
600x600_Behoud de begeerte.jpg
600x600_DeRoma.jpg
600x600_DeVeerman.jpg
600x600_Elcker-Ik.jpg
600x600_ExtraCity.jpg
600x600_Fietsersbond.jpg


600x600_FMV.jpg
600x600_Froefroe.jpg
600x600_Gymnarte.jpg
600x600_HandinHand.jpg
600x600_JNM Antwerpen.jpg
600x600_KaramahEU.jpg
600x600_MarthaTentatief.jpg
600x600_Oxfam.jpg
600x600_Steunproject.jpg
600x600_tWerkhuys.jpg
600x600_Voedselteams.jpg
600x600_Vormingplus.jpg
600x600_vzw Doek.jpg
600x600_Zoekend Hert.jpg