Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

18278158_620231471498871_5232888078372567513_o.jpg


Thema's en Organisaties op de 12 puntenPunt 1 | Stop armoede

"Kies voor een stad zonder armoede"


Startuur: 15u

   🎭   Yanimo (15u)          
   🎵   Jitse (15u)
   🎵   Betonne Jeugd (15u15)
   🍔   Gratis soep van Rhea & Margot

   ٩(◕‿◕。)۶  Omarming van ons Stad (16u) ٩(◕‿◕。)۶

Locatie: Waagnatie, Rijnkaai
Coördinerende organisaties:
Stop Armoede.NuStop Armoede Nu!

Sinds 10 jaar voert StopArmoede.Nu actie op de drempel van het stadhuis of aan de deur van het Antwerpse OCMW.

Die acties komen dan mooi in beeld. We krijgen de aandacht van het publiek en van onze beleidsmakers.

Dán wordt er even geluisterd naar de ervaringen van mensen in armoede. We krijgen de kans om knelpunten toe te lichten en oplossingen voor te stellen. Soms komt er wat van in huis. Soms ook niet.

Nu kunnen we kiezen voor een stad zonder armoede.

Een stad waar armoedebeleid vorm gegeven wordt in dialoog met mensen in armoede en met de verenigingen en organisaties die hen vertegenwoordigen.

Een stad waar iedereen mee aan de tafel kan zitten is mogelijk, als genoeg mensen daarvoor kiezen. 
Lees meer


Punt 2 | Groene stad

"Kies voor meer water en groen, meer samen doen"

Startuur: 13u (Stadspark) ; 15u (Fietsersbrug)

   👪   Picknick in de vijvers van 't Stadspark, Keuning Arthur vertelt (13u)          
   👪   Wandeling van ‘t Stadspark richting fietsersbrug met Reuzen Loewiske en Scharminkel (14u)          
   👪   Kermit de Kikker schminkers (15u)
   🎵   The Great Karaoke Reef (15u)          
   🍔   Groene koeken & groene thee van Grønt en Samuel De Moor

   ٩(◕‿◕。)۶  Omarming van ons Stad (16u) ٩(◕‿◕。)۶

Locatie: Fietsersbrug, Italiëlei
Coördinerende organisaties: Commons Lab Antwerpen, Tuinstraten, De WaterzaakHet betonnen bos ‘Antwerpen’ is maar heel langzaam aan het ‘vergroenen’.

Toch komen veel Antwerpenaren op met uiteenlopende ondergrondse, kleinschalige, innovatieve, collectieve vergroeningsinitiatieven. Speelplaatsen van scholen worden opgebroken en vergroend. Overal in de stad zijn Antwerpenaren bezig met gemeenschapstuinen, geveltuinacties, groendaken, boerenmarkten, buurderijen, boomspiegels, gevelregentonnen, groenslingers,… Ons stadsleven wordt natuurlijker, avontuurlijker en gezonder. Antwerpen kan evolueren naar een echte Tuinstad. Alle Antwerpenaren worden tuinmannen en tuinvrouwen om hun dak, gevel, straat of plein te vergroenen.

We verwachten ook veel van de stad : er is dringend nood aan een waterplan met drastische ecologische herstelmaatregelen rond hemel- en grondwater. Anders kan geen boom nog overleven.

De transitie naar een groenere stad zou nog veel sneller kunnen als wij burgers radicaal anders, structureler zouden kunnen samen werken met de stad en de districten. Veel kleinschalig groeninitiatieven zouden sneller opgeschaald kunnen worden. Daarom steunen wij de Grote Omarming van Antwerpen en kijken uit naar een nieuwe samenwerking tussen burger en bestuur.Lees meer


Punt 3 | Noord-Zuid

"Kies voor Antwerpen wereldstad, solidaire stad"


Startuur: 15u

   🎭   Ell Circo d’ell Fuego (15u)
   🎵   Namid (15u)

   ٩(◕‿◕。)۶  Omarming van ons Stad (16u) ٩(◕‿◕。)۶

Locatie: Park Spoor Noord
Coördinerende organisaties:
AROSA, Oxfam-WereldwinkelsSolidariteit tussen alle Antwerpenaren geeft een vredevolle menselijke samenleving.

Daarom willen wij dat Antwerpen een sterker beleid voert van duurzame economie, respect voor de mensenrechten en zorg voor het klimaat.

Wij pleiten voor een ambitieuze realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, waarbij steden en gemeenten acties van solidariteit opzetten met het Zuiden.

Wij vragen meer middelen voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor projecten in het Zuiden als voor educatie en sensibilisering van de eigen bevolking.

Wij stellen voor dat Fairtradegemeente Antwerpen haar duurzame aankopen nog uitbreidt, en fair trade via publieke communicatie promoot.


Lees meer


Punt 4 | Mobiliteit

"Kies voor een leefbare stad zonder file"


Startuur: 14u30

   🎵   DJ G-Spot (14u30)
   📜   Els De Jonge leest voor (15u45)
   📜   Fluistergedicht met Maud Vanhauwaert (tijdens de omarming)

    ٩(◕‿◕。)۶  Omarming van ons Stad (16u) ٩(◕‿◕。)۶

Locatie: Spoor Oost 1, Schijnpoortweg
Coördinerende organisaties:
Ringland, LNVT
Meer informatie vind je op het Facebook-event van punt MobiliteitDe overkapping van de Ring hangt onlosmakelijk samen met de uitbouw van een kwaliteitsvol en samenhangend vervoernetwerk voor een betere mobiliteit in de Antwerpse regio. Dat netwerk is tegelijkertijd de ruggengraat voor de ruimtelijke ontwikkeling in de hele regio, en cruciaal voor de leefbaarheid van alle 33 gemeenten van de Antwerpse Vervoerregio.

Het Routeplan 2030 heeft tot doel een samenhangend regionaal netwerk uit te bouwen voor personen- en goederenvervoer, met fietsvoorzieningen, trein, tram, bus, taxi en waterbus, deelsystemen, oplossingen voor stedelijke logistiek, enz. Inwoners, bezoekers en bedrijven moeten de reële kans krijgen om het motto ‘mijn auto, mijn vrijheid’ daadwerkelijk te vervangen door ‘mijn vervoer, mijn vrijheid!’.

De verschuiving van dominant autoverkeer naar andere vervoermiddelen, de zogenaamde ‘modal shift’, gekoppeld aan de ruimtelijke ontwikkeling in de hele regio, is de belangrijkste en meest concrete invalshoek voor het gemeentelijk beleid in de nieuwe bestuursperiode.

Om burgers, politieke partijen en overheden warm te maken voor deze modal shift, omarmen we graag de stad.

 


Lees meer


Punt 5 | Jeugd

"Kies voor de jeugd #Praatmetdetoekomst"

Startuur: 14u15

   🍔   Bar Oost opent (aan wagons Spoor Oost) (14u15)
   📜   Voorstelling J100-droomhut (14u30)  
   🎵   Optreden Y.B Hustle (14u50)
   📜    Zink leest voor (15u45)

   ٩(◕‿◕。)۶  Omarming van ons Stad (16u) ٩(◕‿◕。)۶

Locatie: Spoor Oost 2, Bar Oost
Coördinerende organisaties: J100, JES, KRAS


#Praat met de toekomst

Kinderen en jongeren maken een groot deel uit van de Antwerpse bevolking vandaag. We gaan met hen in dialoog en nemen hun stem als inwoner serieus.Een stad die kind- en jeugdvriendelijk is, is een goede stad voor ons allen.

De jeugd draagt de toekomst in zich. Kinderen en jongeren bewegen zich kris-kras doorheen onze stad en ervaren deze op hun eigen manier. Dit zorgt voor een andere, frisse kijk op de stad en toekomst die we delen.We leren van onze kinderen en jongeren, willen we klaar zijn voor deze toekomst.Lees meer


Punt 6 | Diversiteit

 “Kies voor diversiteit, tegen discriminatie”

 

Startuur: 14u30

   👪   Posters tekenen met Dennis (14u30)
   🎵   DJ JOKI (Joel, resident DJ van Afriquya vzw) (14u30)
   🎭   Stem van de stad (Madam Fortuna) (15u10)
   📜   Saskia De Coster leest voor (15u45)

    ٩(◕‿◕。)۶  Omarming van ons Stad (16u) ٩(◕‿◕。)۶

Locatie: Zomerfabriek, Noordersingel
Coördinerende organisaties: Roze Huis, Hand in Hand tegen racisme vzw, Samenlevingsopbouw Antwerpen (team Be-wijs), BOEH! + coalitie Dekoloniseer Antwerpen (vrijwilligers)
Meer informatie vind je op het Facebook-event van Punt DiversiteitOrganisaties die opkomen voor de rechten van verschillende gediscrimineerde groepen slaan de handen in elkaar op verzamelpunt 6 van de Grote Omarming.

Wij verzetten ons tegen elke vorm van discriminatie. We roepen de Antwerpse politieke partijen en het nieuwe stadsbestuur daarom op om: 1° praktijktesten te organiseren om discriminatie op de Antwerpse woonmarkt, arbeidsmarkt en andere domeinen aan te pakken 2° de oorzaken van het structurele racisme aan te pakken, onder andere door een dekoloniseringsprogramma op te starten. Een eerste teken van goede wil is het inrichten van een Lumumbaplein of -straat, bij voorkeur in de plaats van een straatnaam die de koloniale uitbuiting verheerlijkt.

Waarom doet Het Roze Huis ook mee aan dit verzamelpunt? Het Roze Huis heeft de voorbije jaren haar werking steeds meer verbreed: sedert jaren zijn we niet enkel de holebi maar ook de transgender koepel van de regio Antwerpen. In de praktijk streven wij ernaar dat mensen zich ongeacht hun seksuele of gender identiteit veilig weten, zich kunnen ontplooien en als volwaardig burger kunnen deelnemen aan de samenleving. We hopen samen met partners in de stad een werking uit te bouwen waar iedereen zich effectief welkom voelt. Seksuele en gender identiteit is daarbij slechts een deel van de complexe identiteit van mensen.Lees meer


Punt 7 | Gezonde lucht

"Wij kiezen radicaal voor schone lucht"


Startuur: 11u (Het is vijf n'A12 - L'AIR est grave)

   👪    Fietstocht voor propere lucht | Het is vijf n'A12 - L'AIR est grave (11u)
   🎵   Papa Mojito (15u)
   🎭   gastoptredens van o.m. Peter Holvoet Hanssen, Kees Meerman, Kristien Hemmerechts, e.a.

   ٩(◕‿◕。)۶  Omarming van ons Stad (16u) ٩(◕‿◕。)۶

Locatie:Berchem Station, Binnensingel
Coördinerende organisaties:
 Filter-Café-Filtré, Ademloos, stRaten-generaal, De Luchtzaak, de Notenkrakers uit de Tuinwijk,Wijkcomité SOS Zurenborg, Wijkcomité Buurt der Goden, Wijkcomité, Orpheusbuurtgebeure, Volkshogeschool Elcker-IK VZW
Meer informatie vind je op het Facebook-event van punt Gezonde Lucht
“Wij staat voor Filter-Café-Filtré Ademloos en stRaten-generaal”.
Wij denken aan twee krachtige, samenhangende logica’s:

1) de lucht die wij allemaal inademen moet veel schoner worden. Want wetenschappelijk onderzoek toont aan dat "onze slechte lucht" effecten heeft op de placenta (moederkoek) voor de geboorte, dat dieselroet al aanwezig is in de urine van kleine scholiertjes én dat het een negatieve effect heeft op bijv. dementie. Het is dus aangetoond slecht in iedere levensfase.

2) De (p)overheid gaat hier onaanvaardbaar laks mee om. Er zou een omschakelingsprogramma klaar moeten liggen als uitvoering van de Parijse klimaatakkoorden. Wij moeten tegen 2028 naar het einde van de verbrandingsmotor. Dat is wat wij nodig hebben als "wij kiezen voor radicaal schone lucht"


 

Lees meer


Punt 8 | Actief burgerschap

"Kies voor onze stad, maak haar samen elke dag
niet alleen op hokjesdag"

 

Startuur: 15u

  🎭   Mohamed Barrie (15u)
  🎭   BDW, De Schijnburgemeester van Antwerpen (15u15)
  🎵   Bakbeats (15u30)

   ٩(◕‿◕。)۶  Omarming van ons Stad (16u) ٩(◕‿◕。)۶

Locatie: Berchem Kerk, Binnensingel
Coördinerende team van actieve burgers: Daan, Jan, Nele,...
Meer informatie vind je op het Facebook event van Punt Actief BurgerschapOf je nu wil of niet
elke dag maak jij mee 't Stad
door te zijn wie je bent
door te doen wat je doet - of niet

door anderen aan te spreken
door door te vragen
door je schouders ergens onder te zetten - of niet

door ’t stad te omarmen
door samen voor je buur(t) te zorgen
door samen te leven - of niet

elke dag

Kies voor een stad waar iedereen van iedereen leert
waar iedereen mee richting bepaalt
waar iedereen samen dromen en ideeën realiseert
zodat iedereen die stad mee vorm geeft elke dag 

ook na hokjesdag

en zeker ook tijdens de Grote Omarming op 7 oktober om 15u aan Berchem Kerk!Lees meer


Punt 9 | Kunst & cultuur

"Kies voor kunst, doe de toekomst een gunst"

 

Startuur: 15u

   🎭   4Fold (14u30)
   🎭   Benjamin Verdonck (15u)
   🎵   The Valerie Solanas (15u)
   🍔   Bar de SINGEL

   ٩(◕‿◕。)۶  Omarming van ons Stad (16u) ٩(◕‿◕。)۶

Locatie:Campus deSINGEL, Desguinlei
Coördinerende organisaties: 
AKO, deSingel, KunstZWie Antwerpen zegt, zegt kunst en cultuur.

Bekijk elk promofilmpje voor ’t Stad: het loopt over van barok en van skaters, van mode en musea, van rap en opera. Dat is waar alle toeristen op afkomen, waar onze horeca op draait: geen andere plek in Vlaanderen heeft zoveel cultuur op de kaart, zoveel mensen die creatief bezig zijn.

Van Het Bos tot de Bourla, van lokale fanfaristen tot wereldberoemde artiesten: elke dag zorgen zij voor de hartenklop van ‘t Stad.

Toch blijven nog altijd te veel Antwerpenaren van het artistieke aanbod verstoken, of krijgt hun creativiteit niet genoeg kansen.

Jammer voor hen? Nee, eerder een onrecht. Volgens artikel 23 van onze Belgische grondwet is ‘culturele ontplooiing' immers een basisrecht voor iedereen.

Zoals elke kleuter plezier vindt in leren tekenen of poppenkast kijken, zo zou kunst en cultuur een levenslange oefening moeten kunnen blijven. Van de crèche tot het rusthuis: er zijn zoveel plekken waar kunst meer verschil kan maken in onze menswording, niet het minst in het onderwijs.

Dat is de stad waar wij van dromen: waar kunst en cultuur iets is als zuurstof. En niet alleen voor toeristen, maar voor elke Antwerpenaar.

Wat dat vraagt, zijn investeringen op de lange termijn: verder dan de volgende verkiezingen, en niet alleen in kortstondige evenementen. Zodat Antwerpen blijft wat Antwerpen zo bijzonder maakt: de grootste creatieve haven van ‘t land.

 


Lees meer


Punt 10 | Gastvrije Stad

"Kies voor een gastvrije stad #iedereenwelkom"


Startuur: 14u00

   🎵   Optreden Luca Loops (loops, beats and harmonies) (14u15)
   🎵   Optreden Moyso-In-Spee (kleinkunst meets Antwerpse woordkunst met piano, parlando en zang) (14u45)
   🎭   Interactieve lachsessie met de lachcoach van Vlaanderen Inge Nassen (15u)
   📜   Yousra Benfquih leest voor (15u45)

   ٩(◕‿◕。)۶  Omarming van ons Stad (16u) ٩(◕‿◕。)۶

Doorlopend

   👪   Animatie voor kids 
   🍔   Pannenkoeken met crazy toppings & Oxfam bar
   🎭   Presentatie en slam poetry door Hind Eljadid

Locatie: Konijnenwei, Singel 1
Coördinerende organisaties: beweging.net Antwerpen i.s.m. Variant, BZNKansenhuis/Filet Divers, de Loodsen, het Internationaal Comité, Pax Christi Vlaanderen, Dokters van de Wereld, CAW Antwerpen/Adviescentrum Migratie, Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Meer informatie vind je op het Facebook event van het Punt Gastvrije StadOp zondag 7 oktober 2018 organiseren op we met vele partners samen de 6e editie van Gastvrij Antwerpen. Het wordt een gastvrije, warme, muzikale namiddag met als hoogtepunt DE GROTE OMARMING.

Op het programma:

  • 14u00 - 15u30: optredens, kinderanimatie, pannenkoeken met crazy toppings, Oxfam bar en heel veel fijne mensen...
  • 15u30 - 16u30: De Grote Omarming

Gastvrij Antwerpen is dé kans:

♥ om mensen te ontmoeten, locals en nieuwe Antwerpenaren

♥ om organisaties te leren kennen die zich inzetten voor mensen in nood en mensen op de vlucht

♥ om meer te weten te komen over hoe en waarom mensen moeten vluchten

♥ om te tonen dat Antwerpen een hartelijke, gastvrije, solidaire en warme stad is en om beleidsmakers op te roepen om een humaan en solidair beleid te voeren voor mensen op de vlucht en mensen in nood.

 


Lees meer


Punt 11 | Huisvesting

"Kies voor een schoon en degelijk kôt voor elke Antwerpse zôt"

 

Startuur: 14u30

   🎭   slam poetry via Soundtrack van het Verzet (14u30)
   🎵   The Wrong Choices (14u30)
   🎵   River Side Studio

   ٩(◕‿◕。)۶  Omarming van ons Stad (16u) ٩(◕‿◕。)۶

Locatie: Linkeroever 1, Galgenweel
Coördinerende organisaties:  Antwerps Platform Wonen, Hart boven Hard, Klimaatrobuust Sint-Andries, Soundtrack van het Verzet
Meer informatie vind je op het Facebook event van punt HuisvestingEen gezonde thuis is de uitvalsbasis voor een leven vol kansen. Als je woonst wankelt, wankelt je leven. Zekerheid op een kwaliteitsvolle en betaalbare woonst, is daarom een recht voor élke Antwerpenaar.

In een stad woon je niet alleen. Je woont er samen. Maak van de straten en pleinen dus de woonkamer van de wijk.  Maak plaats om te spelen, om te onthaasten en te ontmoeten.  Denk daarbij klimaatrobuust. Met als motto: verblauwen, vergroenen en verbinden.

Samenwonen is ook samenhuizen. Geef woongemeenschappen kansen en leer het wonen heruitvinden. Laat mensen vreedzaam samen wonen. Dat is de lijm die de stad aan ons bindt.

 


Lees meer


Punt 12 | Ander en sociaal beleid

"Kies voor een ander & beter beleid"

  

Startuur: 14u30

   👪   Crazy kinderdorp met springkastelen, grime en animatie (14u30)
   🎵   DJ Bubba (14u30)

   ٩(◕‿◕。)۶  Omarming van ons Stad (16u) ٩(◕‿◕。)۶

Locatie: Linkeroever 2, Frederik van Eedenplein
Coördinerende organisaties: ABVV, ACVBelgië, Vlaanderen én Antwerpen kreunen onder een hard rechts-liberaal beleid. Sociale uitkeringen worden gesnoeid, werk wordt onwerkbaar, met pensioenen wordt geknoeid, het individu aan zijn lot overgelaten, de openbare diensten afgebroken, de zorg gecommercialiseerd, de democratische rechten afgebouwd, het middenveld monddood gemaakt…

De gevolgen zijn ernaar. De armoede stijgt, ook bij werkenden. Zorg wordt onbetaalbaar, een pensioen volstaat niet voor een verblijf in een zorgcentrum. Bevolkingsgroepen worden tegen elkaar opgezet. Mensen vallen uit door stress en ziekte…

Dit kan anders! We kunnen kiezen voor een ANDER EN BETER BELEID!

De vakbonden en het middenveld hebben zich 4 jaar verzet tegen dit onrechtvaardige besparingsbeleid. In overleg en in actie. En we blijven dit doen.

Wij gaan voor een solidaire, zorgzame samenleving. Waar de gewone mensen voorgaan op de belangen van aandeelhouders en een kleine groeiende groep rijken. Wij kiezen voor goede openbare diensten waar iedereen op een zorgzame manier geholpen wordt.

Doe mee met de vakbonden! Kies voor een ANDER EN BETER BELEID!

 


Lees meer